Spring til indhold

Arbejdet med børn med skæv udviklingsprofil

Dato: 18. september 2018 (tilmelding)

Tid: Kl. 8.30 - 15.30

Sted: Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Målgruppe:  Pleje- og aflastningsfamilier

Pris: 1.200,00 kr. pr. deltager, prisen er inkl. forplejning hele dagen

Kursets formål:

Plejefamilier og aflastningsfamilier står i hverdagen med mange komplekse udfordringer, herunder børn hvis udviklingsprofil kan variere i et stort aldersspænd. Det giver særlige udfordringer i hverdagen i plejefamilierne/aflastningsfamilierne. Især kan det være udfordrende at omsætte den teoretiske viden til praktisk anvendelige metoder. På kurset vil der blive sat fokus på dels udviklingspsykologien, men også på metode og metodeanvendelse, således teorien efter kursus kan anvendes i praksis i plejefamilierne/aflastningsfamilierne. 

Kursets indhold: 

  • Udviklingspsykologi (almindelig udviklingspsykologi, særlige udfordringer, hvordan arbejder plejefamilier/aflastningsfamilier med en skæv udviklingsprofil)
  • Belastnings- og beskyttelsesfaktorer i en plejefamilie (resiliens og robudthed)
  • Hvad er en pædagogisk metode (praktiske metoder til anvendelse; High og Low arousal, kommunikation)
  • Hvordan og hvorfor laves der observationer, og hvordan bruges de (praktisk metodeteori og anvendelse heraf)
  • Hvordan omsættes dagen til praktisk arbejde i forhold til handleplaner i plejefamilier/aflastningsfamilier (praktisk anvendelse til handleplaner

Undervisere:

Marianne Thiele:

Uddannet socialrådgiver. Har 22 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge, som hhv. familieplejekonsulent og selvstændig socialfaglig konsulent. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling ny-godkendelse, samt underviser på grundkursus for plejefamilier. 

Anja W. Bechgaard:

Uddannet pædagog og cand.pæd.pæd.psyk. Har 16 års erfaring med bl.a. normal- og specialområdet og som familieplejekonsulent. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling plejefamilie, samt underviser på grundkursus for plejefamilier. Feedback

Sidst opdateret

11.04.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen