Spring til indhold

Efter godkendelsen

Når I er godkendt som plejefamilie, vil I fra den dato, der fremgår af godkendelsen – uanset om I har fået plejebørn eller ej – blive betragtet som en plejefamilie. 

Det betyder flere ting, som I skal være opmærksomme på fra en start. 

Socialtilsyn Øst har tilsynsforpligtelsen med alle plejefamilier – og I kan derfor modtage både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg fra dag ét fra en af vores tilsynskonsulenter. Nye godkendte plejefamilier skal have det første tilsynsbesøg inden for et år efter godkendelsen.

Når I er godkendt, ligger oplysningerne om jer på Tilbudsportalen. Det er kun fagfolk, der har brug for at finde jer arbejdsmæssigt, fx kommunale sagsbehandlere / familieplejekonsulenter, der kan se jeres oplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger.

I har en pligt til at oplyse Socialtilsyn Øst om væsentlige ændringer i jeres familie, der kan påvirke jeres godkendelse. Det kan være børn, der flytter hjemmefra, skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed mm.   

I er altid velkomne til at ringe eller sende en mail, hvis der er noget, I er i tvivl om. 

Hvordan får vi plejebørn? 

Det er kommunerne, der har ansvaret for at finde plejefamilier til de børn, der afventer en familieplejeanbringelse. I kan derfor enten afvente, at der er en kommune, der henvender sig til jer ud fra jeres oplysninger på Tilbudsportalen. Eller I kan selv henvende jer til kommunerne i jeres område og fortælle dem om jeres kompetencer og ønsker. 

Husk, at der skal være det rigtige match mellem plejebarn og plejefamilie. Der kan derfor gå noget tid fra godkendelsen, til I får jeres første plejebarn. 

Godkendelsen kan udløbe 

Hvis I ikke har fået plejebørn i løbet af tre år efter jeres godkendelse, bortfalder jeres godkendelse automatisk, og I vil skulle søge en ny godkendelse. 

Bemærk i øvrigt, at hvis I kun har aflastningsopgaver for børn med funktionsnedsættelse efter §84, er det ikke nok til, at I kan opretholde jeres godkendelse som generelt godkendt pleje- eller aflastningsfamilie, hvormed jeres godkendelse bortfalder efter tre år ligesom ovenstående.

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen