Spring til indhold

Indledende overvejelser

Der er løbende brug for nye plejefamilier til børn og unge, der ikke kan bo i deres egen familie, eller som har brug for at komme i aflastning et antal dage om måneden. Forhåbentlig vil disse sider hjælpe jer til en afklaring af, om I skal gå videre i jeres overvejelser om at søge om at blive pleje- eller aflastningsfamilie.  

En stor beslutning

Alle nye pleje- og aflastningsfamilier skal godkendes af et af landets fem socialtilsyn for at sikre, at familierne har den fornødne kvalitet til de børn, de får i pleje eller aflastning. I Region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle nygodkendelser af pleje- og aflastningsfamilier. Det er også os, der sørger for, at nye plejefamilier bliver optaget korrekt på Tilbudsportalen, så kommunerne kan finde dem. 

At blive plejefamilie eller aflastningsfamilie er en stor beslutning. Der er mange glæder forbundet med at sige ja til at drage omsorg for et eller flere børn med særlige behov. Det er samtidig en opgave, hvor I skal kunne samarbejde med børnenes egen familie og netværk, og I skal være villige til at åbne jeres dør for forskellige myndigheder og fagfolk, herunder et tilsyn fra Socialtilsyn Øst mindst en gang årligt. Hertil kommer krav om, at I løbende skal på kursus, så I hele tiden er klædt på til de udfordringer, I kan stå over for. Det er vigtigt, at I som familie får et realistisk billede af, hvad det samlet set indebærer at blive pleje- eller aflastningsfamilie.   

Informationsmøder for kommende plejefamilier

Det er derfor en rigtigt god ide at komme til et af vores informationsmøder for kommende plejefamilier. Her får I mere at vide om, hvad vi lægger vægt på hos en familie, der ønsker at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie. I får samtidig et indblik i selve godkendelsesprocessen, herunder den kvalitetsmodel for plejefamilier, som vi vurderer kommende plejefamilier ud fra. (se link under ’læs mere’ i højreboksen).  Vi giver jer konkret viden om plejebørns særlige behov og forældrebaggrund samt om, hvordan man bliver honoreret som plejefamilie. I kan også få svar på de spørgsmål, I måtte have om, hvordan I kommer videre i jeres overvejelser. Informationsmødet er ikke obligatorisk, men vi anbefaler alle, der tænker på at blive plejefamilie, til at melde sig. 

I kan også – allerede nu – kaste et blik på menupunktet ’Godkendelsen trin for trin’, hvor I kan se, hvad der konkret vil ske, når I har sendt en ansøgning til os. Fx vil I kunne læse, at hvis der er to voksne i familien, skal begge forældre deltage i det obligatoriske grundkursus (selv om kun den ene søger en plejetilladelse). I kan kunne læse om de samtaler, vi skal have med jer, inden vi træffer en afgørelse om, hvorvidt vi vurderer jer egnet til at blive plejefamilie. I vil også kunne se, at det altid er en individuel vurdering, om I kan godkendes – ikke to familier er ens.

Der afholdes informationsmøder for kommende plejefamilier på følgende datoer og adresser:

Socialtilsyn Øst afdeling Holbæk

23.05.2019 16.30-18.30 Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Tilmelding
19.09.2019 16.30-18.30 Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Tilmelding
21.11.2019 16.30-18.30 Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Tilmelding

 Socialtilsyn Øst afdeling Nykøbing Falster

Dato Tidspunkt Adresse Tilmelding
       
09.10.2019 16.30-18.30 Skovalléen 32 D, 4800 Nykøbing Falster Tilmelding

 Socialtilsyn Øst afdeling Hjørring

Dato Tidspunkt Adresse Tilmelding
13.11.2019 16.30-18.30 Idrætscenter Vendsyssel, Stadionsvej 17, 9760 Vrå Tilmelding


Hvis du er bosat i Holbæk kommune, skal du være opmærksom på, at du ikke kan deltage i informationsmøder i Socialtilsyn Øst, da tilsynsopgaven med Holbæk Kommune er placeret i Socialtilsyn Hovedstaden.
  

 Feedback

Sidst opdateret

23.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen