Spring til indhold

Whistleblower ordningen

Der er 5 socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region.

Hvert socialtilsyn har en whistleblower ordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en web formular.

Du kan henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud.

Du kan videre henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold vedrørende en forening eller en

privat virksomhed,  der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse

af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

 

Læs mere om Whistleblowerordningen

 

Magtanvendelser

Her kan du læse om magtanvendelser i sociale tilbud. 

 

Læs mere om magtanvendelser i sociale tilbud

Bliv godkendt som plejefamilie eller Socialt tilbud

Har du et ønske om at blive godkendt som plejefamilie eller åbne et opholdssted kan du finde mere her.

 

Læs mere om godkendelse for plejefamilier

 

Læs mere om godkendelse for sociale tilbud