Spring til indhold

Velkommen

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har den fornødne kvalitet social fagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.  

Vi har et ønske om, at informationerne om vores myndighedsopgave er let tilgængelige for alle relevante brugere.  

Vi håber, at I kan finde de oplysninger, I har brug for, på hjemmesiden. I er også altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Her kan I læse mere om os og vores kontaktoplysninger.

Venlig hilsen

Henriette Lindberg

Tilsynschef

Nyheder

Socialtilsyn Øst søger to tilsynskonsulenter til det specialiserede socialområde pr. 1. december 2019 eller snarest derefter. Se stillingsopslaget her

Tiden nærmer sig for indberetning af budget 2020 for sociale tilbud. Læs mere her

Se her præsentationen fra informationsmødet den 16. september 2019 for kommuner og BPA-virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2020 for virksomheder og foreninger der varetager arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om socialtilsyn. Læs mere her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Informationsmøder for kommende plejefamilier. Tilmeld dig her

 

 

Whistleblower-ordningen

Alle socialtilsyn har en særlig ordning, så alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Ordningen omfatter også forhold i virksomheder eller foreninger, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her 

Læs mere om Whistleblowerordningen 

 

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Som offentlig myndighed er det vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her.I kan også se eller downloade materiale om socialtilsynet, der særligt er rettet mod børn og unge på anbringelsessteder.

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år

Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn