Whistleblower funktion

Alle borgere kan henvende sig anonymt til Socialtilsyn Øst for at anmelde forhold på socialt tilbud, herunder plejefamilier.

 

Henvendelsen behandles altid som anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

 

Læs mere om Whistleblower funktion

Magtanvendelser

Her kan du læse om magtanvendelser i sociale tilbud. 

 

Læs mere om magtanvendelser i sociale tilbud

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet blandt andet vurdere tilbuddets organisatoriske og økonomiske forhold.

 

Læs mere om økonomi og organisering