Spring til indhold

Velkommen

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har den fornødne kvalitet social fagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.  

Vi har et ønske om, at informationerne om vores myndighedsopgave er let tilgængelige for alle relevante brugere.  

Vi håber, at I kan finde de oplysninger, I har brug for, på hjemmesiden. I er også altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Her kan I læse mere om os og vores kontaktoplysninger.

Venlig hilsen

Henriette Lindberg

Tilsynschef

Nyheder

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til plejefamilieområdet

Socialtilsyn Øst afholder informationsmøde om ny-godkendelse af sociale tilbud

Socialtilsyn Øst søger en tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde pr. 1. april 2020 eller snarest derefter til vores filial i Nykøbing Falster.

Ny-godkendte tilbud og plejefamilier i 4. kvartal 2019

Fælles oversigt over godkendte BPA-virksomheder

Nye skemaer til indberetning af magtanvendelser på voksenområdet

Socialstyrelsen har revideret de skemaer, der skal bruges til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet. Det sker på baggrund af de nye magtanvendelsesregler, der træder i kraft 1. januar 2020. Skemaerne er samtidig blevet forenklet.

Læs mere om de nye skemaer

 

Nye regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på voksenområdet

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 
Læs de nye regler om magtanvendelse på voksenområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

Temamøde - Familiepleje øst for Storebælt

Informationsmøder for kommende plejefamilier. Tilmeld dig her

 

 

Whistleblower-ordningen

Alle socialtilsyn har en særlig ordning, så alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Ordningen omfatter også forhold i virksomheder eller foreninger, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her 

Læs mere om Whistleblowerordningen 

 

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Som offentlig myndighed er det vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her.I kan også se eller downloade materiale om socialtilsynet, der særligt er rettet mod børn og unge på anbringelsessteder.

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år

Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn