Spring til indhold

Velkommen

Socialtilsyn Østs opgave er at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har den fornødne kvalitet social fagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.  

Vi har et ønske om, at informationerne om vores myndighedsopgave er let tilgængelige for alle relevante brugere.  

Vi håber, at I kan finde de oplysninger, I har brug for, på hjemmesiden. I er også altid velkomne til at skrive eller ringe til os.

Her kan I læse mere om os og vores kontaktoplysninger.

Venlig hilsen

Henriette Lindberg

Tilsynschef

Nyheder

Faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier

Tilsynskonsulent til det specialiserede socialområde søges

Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet

Nu åbnes der for besøg på sociale tilbud

Nye regler om lempelse af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud

Gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg

Indsendelsesfristen for årsregnskab og årsrapport på Tilbudsportalen udskydes

Aflysning af informationsmøde for kommende plejefamilier den 5. maj 2020

Ændring af besøgsforbud på det sociale område

Arbejdsgivers og personales ansvar for at hindre smittespredning

Nye regler om besøgsforbud

Orientering vedr. plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19

Orientering vedr. tilbagevenden til anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet

Rammerne for hjælp til mennesker med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, herunder særligt socialpædagogisk støtte

Digital ansøgningsproces på Tilbudsportalen
Start din ansøgning om at blive godkendt til at starte et nyt tilbud eller en ny plejefamilier på Tilbudsportalen

NYT:  Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19

Ny hotline om coronavirus på socialområdet

Coronavirus/COVID-19 16.03.2020
Social- og Indenrigsministeriet har bedt Socialtilsyn Øst om at bidrage til at sikre at al relevant information, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, kommer frem til alle sociale tilbud, herunder plejefamilier, og dermed til de socialt udsatte

Coronavirus/COVID-19
Socialtilsyn Øst har på baggrund af myndighedernes udmeldinger justeret sine tilsynsmæssige aktiviteter. Vi vil aflyse og flytte nogle tilsynsbesøg, mens andre aktiviteter vil fortsætte som normalt.

 

Aktiviteter

Informationsmøder for kommende plejefamilier. Tilmeld dig her

 

 

Whistleblower-ordningen

Alle socialtilsyn har en særlig ordning, så alle kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. Ordningen omfatter også forhold i virksomheder eller foreninger, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Du kan ringe på 72 36 14 53  eller udfylde en webformular, som du finder her 

Læs mere om Whistleblowerordningen 

 

Er du barn, ung, voksen eller pårørende

Som offentlig myndighed er det vores opgave at holde øje med kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud. Ofte vil vi gerne tale med jer og høre jeres mening om det sted, I bor eller kommer.

Læs mere om, hvor I kan møde os, og hvad vores arbejde bliver brugt til her.I kan også se eller downloade materiale om socialtilsynet, der særligt er rettet mod børn og unge på anbringelsessteder.

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 4-8 år

Film fra Socialstyrelsen for børn mellem 9-12 år

Foldere fra Socialstyrelsen for anbragte børn