Spring til indhold

Magtanvendelser i øvrigt

Hvis der er begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, der er undergivet påtale, herunder et eventuelt strafansvar, skal anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder eller den kommunale plejefamilie straks sikre hændelsen registreres og uden ugrundet ophold (inden for 48 timer) sende indberetning til socialtilsynet. Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er rettet henvendelse til politiet.Feedback

Sidst opdateret

22.08.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen