Spring til indhold

BPA

Ansøgning til godkendelse, jf. § 18a i lov om socialtilsyn, af varetagelse af arbejdsgiverfunktionen i forbindelse med ordninger om BPA i henhold til §§ 95 og 96 i lov om social service.

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

Formålet med tilsynet er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance anvendes efter formålet og til at øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

De efterspurgte oplysninger vedrører derfor i udgangspunktet kun den del af foreningen eller virksomheden, der varetager opgaver ifm. BPA-arbejdsgiverfunktionen.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningens eller virksomhedens økonomiske og ledelsesmæssige forhold samt ansættelsesretlige kompetencer. Det er derfor disse forhold, der spørges ind til og ønskes dokumentation for i ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at hvis der sker væsentlige ændringer i foreningen eller virksomheden omkring forhold, der ligger til grund for godkendelsen, så er foreningen eller virksomheden forpligtet til at oplyse socialtilsynet om dette af egen drift.

Udfyldelse af ansøgningsskema

Det bedes angivet i relevant rubrik, hvilke bilag der medsendes ansøgningen.

Ansøgningsskema og relevante bilag sendes til: socialtilsynost@holb.dk

Du finder ansøgningsskemaet her

Budgetskema til Socialtilsyn Øst

Vejledning til udfærdigelse af budgetskema for BPA virksomheder

Godkendelsestakst for BPA 2019 er på 22.932 kr.   

 Foreløbig takst BPA 2019

 Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger eller bekymringer om en BPA virksomhed, der kræver opmærksomhed eller handling.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du tilkendegiver andet.

Oplysningerne kan vedrøre virksomhedens solvens, virksomhedens ledelse og virksomhedens kendskab til ansættelsesret, samt andet. 

Nedenfor findes et skema, der udfyldes og sendes til: socialtilsynost@holb.dk

Du finder skemaet til whistleblow her

 Feedback

Sidst opdateret

30.01.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen her.

Godkendte BPA virksomheder

Godkendte BPA virksomheder hos Socialtilsyn Øst

Handicapformidlingen

BPA-formidlingen

 

Godkendte BPA virksomheder hos andre Socialtilsyn

Socialtilsyn Syd

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Midt