Spring til indhold

Indsendelse af årsregnskab og indberetning af årsrapport

Årsregnskab og årsrapport skal indberettes senest d. 1. maj 2021.

Årsrapporten på Tilbudsportalen

Alle tilbud er jf. § 20, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn forpligtede til at indberette deres årsrapport 2020 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest d. 1. maj 2021.

Vi anbefaler, at man indberetter årsrapporten i en separat sag på Tilbudsportalen uden at ændre i andre oplysninger i samme sag. Hvis man ønsker at indberette andre oplysninger også, kan man oprette en ny sag efterfølgende.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddets skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

Det reviderede årsregnskab

Alle private tilbud er jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn ligeledes forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisor er jf. § 10 bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn forpligtet til at indsende det reviderede årsregnskab 2020 med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inkl. underskrifter til socialtilsynet senest d. 1. maj 2021. Dette kan gøres enten via Virk.dk, via sikker mail på siksocost@holb.dk eller via almindelig mail på socialtilsynost@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

05.03.2021

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen