Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Når I har besluttet jer til, at I gerne vil være pleje- eller aflastningsfamilie, skal I sende et ansøgningsskema til os. I skemaet står, hvilke bilag vi gerne vil have, I sender med ansøgningen – kopi af eventuelt kørekort, årsopgørelser, budgetskema og seneste årsregnskab, hvis man er selvstændig. 

Ansøgningsskemaet finder I i højreboksen under ’Selvbetjening’. I vil få en bekræftelse på mail om, at vi har modtaget jeres ansøgning. 

Vigtigt: Kort tid efter, at ansøgningen er modtaget, kommer der en anmodning på e-boks til alle i husstanden på 15 år og herover, om at I hver især skal godkende, at vi indhenter straffe- og børneattester på jer. Det betyder, at alle i husstanden på 15 år og over skal have deres egen e-boks. Anmodningerne ligger kun i jeres e-boks i 14 dage, hvorefter de bliver forældet og afvist. Det er derfor vigtigt at holde øje med sin e-boks og hjælpe unge i huset med at gøre det samme. 

Formålet med godkendelsesprocessen

Herefter begynder den egentlige godkendelsesproces – detaljeret beskrevet i ’Procesplan for godkendelse af plejefamilier, som I finder i højreboksen Der er flere formål med denne proces. I skal have tilstrækkelig viden om livet som plejefamilie til at kunne tage kvalificeret stilling til jeres ønske om at blive plejefamilie. Socialtilsyn Øst skal lære jer så meget at kende, at vi kan vurdere jeres egnethed til at blive plejefamilie. I skal forberedes til opgaven som plejefamilie. Endelig skal vi undervejs afklare, hvilke plejebørn (antal, alder og udfordringer), der matcher jeres kompetencer og ønsker.  

Hovedtræk af godkendelsesprocessen

I hovedtræk består godkendelsesprocessen af følgende:

  • Vi læser jeres ansøgning. Hvis ansøgningen rejser tvivl om, hvorvidt I opfylder kravene til at blive plejefamilie, kontakter vi jer for en afklarende samtale.
  • I vil blive kontaktet, når der er en ledig plads på det (gratis) grundkursus for kommende plejeforældre. Det er obligatorisk for begge ægtefæller at deltage i kurset, der som hovedregel er 2 x 2 hele hverdage.
  • Samtidig laver vi en aftale med jer om datoen for Socialtilsyn Øst´s første godkendelsesbesøg hjemme hos jer.
  • Det første godkendelsesbesøg afholdes.
  • I er på grundkursus.
  • Det andet godkendelsesbesøg afholdes. Her taler vi også med jeres børn.
  • Et tredje besøg afholdes, hvis der er behov for det.
  • Socialtilsyn Øst træffer en afgørelse i form af en skriftlig rapport. Den kan enten være en ’ren’ godkendelse, en godkendelse med forbehold eller et afslag.
  • Plejefamilien har 14 dages høringsfrist og herefter klagemulighed, hvis afgørelsen er et afslag eller ikke den godkendelse, familien havde ønsket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen