Spring til indhold

Ændringer og dispensationer

 

Hvis I som plejefamilie ønsker at få en ændring af jeres godkendelse eller få en dispensation, skal det godkendes af Socialtilsyn Øst. 

En væsentlig ændring

Nogle ændringer i en plejefamilies godkendelse hører under ’væsentlige ændringer’ men kan alligevel klares administrativt. Det gælder fx, hvis I vil gå fra at være plejefamilie til at være aflastningsfamilie, hvis I gerne vil have plejebørn med en lavere belastningsgrad end hidtil eller gerne vil have reduceret antal pladser. 

Hvad enten der er tale om noget, der kan klares administrativt eller ej, skal I indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Øst. Ansøgningsskemaet ’Ansøgning om ændring i plejefamiliens godkendelse’ finder I under Selvbetjening i højreboksen her på siden. 

Når Socialtilsyn Øst har fået ansøgningsskemaet, vurderer vi det. Ønsker I fx at få udvidet antal pladser eller at få godkendelse til plejebørn med en højere belastningsgrad, skal Socialtilsyn Øst ind og undersøge, om I har kompetencerne til at håndtere den ønskede ændring. Vi kommer ud på driftsorienteret tilsyn og laver en vurdering ud fra kvalitetsmodellen for plejefamilier. 

Herefter får I Socialtilsynets afgørelse. Enten i form af et nyt godkendelsesbrev eller i form af et afslag – eller et delvist afslag. Får I afslag eller delvist afslag, kan I klage til os. Hvis vi herefter fastholder vores afgørelse, sendes jeres sag videre til afgørelse i Ankestyrelsen 

Dispensationer 

En dispensation kommer – til forskel fra en ændring af godkendelsen – på tale, når det drejer sig om en . Det kan være en – kortvarig – anbringelse af et plejebarn, der falder uden for godkendelsen. Eller en flytning på grund af vandskade, der indebærer, at plejebarnet sammen med resten af familien midlertidigt skal bo i en campingvogn. 

Socialtilsyn Øst behandler ikke anmodninger om dispensation, før vi har vurderet, om plejefamilien generelt kan godkendes til ændringen. Så første skridt er altid at søge om tilladelse til en væsentlig ændring af godkendelsen. 

Som plejefamilie kan I klage til Ankestyrelsen, hvis I får afslag på jeres anmodning om dispensation.

 

 

 

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen