Socialtilsyn Østs årsrapport

Socialtilsyn Øst skal årligt udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet.

Årligt udarbejder Socialtilsyn Øst en årsrapport, der beskriver socialtilsynets virke og resultater jf. lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 18. Rapporten skal samtidig indeholde Socialtilsyn Østs generelle overvejelser om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilier, der er omfattet af socialtilsynet, herunder den faglige og organisatoriske udvikling i tilbuddene.

Årsrapportens indhold skal endvidere indgå i:

  • De regionale drøftelser i forhold til rammeaftalerne
  • Ledelsesinformation internt i socialtilsynet


Derudover, giver årsrapporten øvrige interessenter mulighed for at følge arbejdet i socialtilsynet.

Socialtilsyn Østs årsrapport 2014

Socialtilsyn Østs årsrapport 2015

Socialtilsyn Østs årsrapport 2016Feedback

Sidst opdateret

04.10.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Teksten på denne side omhandler følgende lovgivning:

 

Lov om socialtilsyn

 

Bekendtgørelse om socialtilsyn