Spring til indhold

BPA

Socialtilsynet har pr. 1. januar 2018, fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.
02.01.2018

Du kan læse mere om BPA og finde ansøgningsskema her.Feedback

Sidst opdateret

02.01.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen