Spring til indhold

Indberetning af budget 2021 for sociale tilbud

Tiden nærmer sig for indsendelse af budget 2021.

Private tilbud skal indberette budget 2021 senest d. 1. oktober 2020, mens kommunale og regionale tilbud skal indberette budget 2021 senest d. 15. november 2020. De kommunale og regionale tilbuds budgetter indberettes med forbehold for kommunalbestyrelsens eller regionsrådets godkendelse.

Budgettet skal indberettes på Tilbudsportalen i Socialstyrelsens budgetskema, som er tilgængelig på Tilbudsportalen.

Udfordringer med Tilbudsportalen

På nuværende tidspunkt er det alene muligt at indberette ét dokument pr. budgetår på Tilbudsportalen. Hvis der er afdelingsbudgetter, takstberegninger eller lign., som tilbuddet ligeledes ønsker at indberette til socialtilsynet udover tilbuddets samlede budget, så skal det gøres på følgende måde; Der oprettes kopier af fanen med budgetskemaet i skabelonen, og i de nye faner kan man indtaste de enkelte afdelingsbudgetter. Ved tekniske udfordringer kan man i stedet for indsende alt materiale udover tilbuddets samlede budget til socialtilsynets hovedpostkasse socialtilsynost@holb.dk.

Indsend budgetskema 2021 i en separat sag

For at sikre en hensigtsmæssig behandling af tilbuddets budgetskema 2021, er det væsentligt at tilbuddet indsender budgetskemaet i en separat sag. Dette skyldes at socialtilsynet skal behandle samtlige indsendte oplysninger i den enkelte sag, før oplysningerne kan godkendes på Tilbudsportalen.

Frister for behandling af budgetter

Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.Feedback

Sidst opdateret

16.09.2020

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen