Spring til indhold

Fælles oversigt over godkendte BPA-virksomheder

Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service. Socialtilsyn Hovedstaden har ansvaret for at opdatere oversigten løbende.

Formålet med den fælles liste er at gøre det nemt tilgængeligt for borgere og nærtstående at få overblik over foreninger og private virksomheder, som er godkendte til at varetage arbejdsgiverfunktionen i BPA-ordninger.

Socialtilsynene vil offentliggøre følgende oplysninger:

  • Navn på den godkendte forening eller private virksomhed.
  • Foreningens eller den private virksomheds adresse og telefonnummer samt link til hjemmeside.
  • Ansvarligt socialtilsyn.
  • Dato for socialtilsynets godkendelse.
  • Oplysninger om eventuelle vilkår for godkendelsen.
  • Dato for ophør af godkendelse.

Listen offentliggøres på hjemmesiden for Socialtilsyn Hovedstaden og kan tilgås via dette link. Linket vil fremgå af alle socialtilsynenes hjemmesider.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.01.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær