Spring til indhold

Digitalisering af oplysningsskema for plejefamilier

Socialtilsyn Øst har digitaliseret oplysningsskemaet, som plejefamilier skal udfylde i forbindelse med gennemførelse af tilsyn. Ansøgningsskemaet som skal bruges når der ansøges om ændringer i den eksisterende godkendelse, er også blevet digitaliseret. 

Årsagen til digitaliseringen er, at vi gerne vil gøre skemaerne mere brugervenlige for både plejefamilierne og tilsynskonsulenterne. Derudover er skemaerne blevet revideret.

Skemaerne implementeres pr. 1. marts 2021.

Hvis I oplever tekniske udfordringer ved udfyldelse af skemaerne, skal I tage kontakt til Heidi Mødekjær på telefonnummer 72 36 32 58 eller via e-mail: Heimo@holb.dk. Er udfordringerne af socialfaglig karakter, skal I kontakte den tilsynskonsulent, der fører tilsyn med jer som plejefamilie.Feedback

Sidst opdateret

26.02.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær