Spring til indhold

Akut placering af borger (3+3)

En kommune kan efter Lov om Social Service § 4, stk. 4 ved akut behov, og hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud, i op til 3 uger placere en borger i et ikke godkendt tilbud.
04.04.2018

Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen af det ikke godkendte tilbud og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger, jf. Lov om Socialtilsyn § 5, stk. 4.

Ankestyrelsens seneste udmelding er, at bestemmelsen også må anses for at omfatte tilfælde, hvor anbringelsen/visitationen sker i en godkendt plejefamilie/godkendt tilbud, men hvor anbringelsen/visitationen falder uden for godkendelsen.

Som eksempler på særlige grunde for at forlænge i yderligere 3 uger kan være, at etablering af et egnet tilbud er i gang, og at der er højst 3 uger til, at det kan tages i brug, eller at den ansvarlige kommune med sikkerhed ved, at der inden for 3 uger vil blive en plads ledig i et egnet, godkendt tilbud.

 

Læs mere herFeedback

Sidst opdateret

06.04.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen