Spring til indhold

Ledige stillinger i Holbæk Kommune

Pædagogisk leder til SFO på Katrinedalskolen

Ansøgningsfrist 05-06-2018 23:59

Er du klar til at være pædagogisk SFO-leder på en skole, der ser fremad, og hvor udvikling er noget, vi skaber sammen? Er du uddannet pædagog, og har du lyst og vilje til både ledelse og børnetid i sfo?

Om os
Katrinedalskolen har fokus på trivsel og et inkluderende læringsmiljø for alle børn. Samlet er vi godt 1.500 dejlige børn fra 0.-9.kl., og 140 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på 4 afdelinger i Svinninge, Tuse, Gislinge og Udby. Flere af vores afdelinger har tilknyttet specialtilbud for børn med særlige udfordringer og behov.
 
Den ledige stilling som SFO-leder, er fordelt med 30 timers ledelse og 7 timers børnetid i SFO. Du planlægger og administrerer selv din arbejdstid – naturligvis i samarbejde og sammenhæng med skolens øvrige ledere. 
 
På afdeling Svinninge er vi 450 børn og 40 voksne på hele skolen – i sfo1 og sfo2 kommer godt 110 børn dagligt. Svinninge er en mindre stationsby som ligger ca. 15 kilometer vest for Holbæk by, og med gode tog og busforbindelser.

I Holbæk Kommune er der både lærere og pædagoger i undervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet, ligesom pædagogerne også står for noget af den understøttende undervisning.
 
Om jobbet
Pædagogisk ledelse forudsætter vilje og evne til samarbejde med medarbejdere, øvrige pædagogiske ledere samt forældre.
Pædagogisk ledelse er blandt andet at sikre alle børn et godt skole- og sfo-forløb, uagtet at de har forskellige forudsætninger.  Vi arbejder ud fra betragtningen, at alle børn gør det rigtige, hvis de kan, og at alle børn kan alt, hvis de får mulighed for det og bliver støttet undervejs.
 
Pædagogisk ledelse skal konstant og markant have fokus på inkluderende trivsels- og læringsmiljøer, og hvordan disse i samarbejde med medarbejdere og forældre styrkes.
 
Ledelsesarbejdet sker i samspil med områdeleder, øvrige pædagogiske ledere samt administrativ leder. Det fælles udgangspunkt er lov om folkeskolen, Børne- og Ungepolitikken, skolebestyrelsens principper samt retningslinjer fra MED.
 
Du kan læse mere om skolen og Holbæk Kommune på:
http://www.katrinedalskolen.dk/, 
Børne og Ungepolitik
Holbæk danner skole og Inklusion
  
Om dig
Du skal sammen med engagerede medarbejdere og forældre fortsætte udviklingen af skolens sfo til et endnu bedre tilbud til børn og forældre.
 
Du skal dele grundsynet, at fællesskabet er for alle, og alle er forpligtigede herpå. Du skal understøtte trivsel samt faglig og pædagogisk udvikling for alle medarbejdere og børn.
 
Du prioriterer at være synlig blandt medarbejdere og børn i aktiviteter, arrangementer og undervisning.

Du har et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde – og du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog med medarbejdere og øvrige ledere.
 
Du har ledelsesopgaver, der går på tværs af Katrinedalskolens 4 afdelinger – fx motion- og bevægelse, åben skole e.a. Nogle af ledelsesopgaverne har du sammen med en eller flere af de øvrige pædagogiske ledere, og vi drøfter selvfølgelig nærmere i ledelsesteamet om samarbejde og fordeling af opgaver.
 
Du har personaleledelse og pædagogisk ledelse for en række medarbejdere på én matrikel. Du praktiserer i ord og handling en anerkendende og motiverende ledelsesstil med vilje og evne til at inddrage, give feedback, stille skarpt og skære igennem, når det er nødvendigt.
 
Du samarbejder med øvrige pædagogiske ledere i Holbæk Kommune, områdeledere, Børneindsatsen/PPR m.fl., og du er en inkarneret teamspiller med en stærk forståelse for betydningen af, at det er fællesskabet, der gør, at vi når vores mål.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har mulighed for at besøge os, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Ib Krogh på tlf. 72 36 63 99. Du er også velkommen til at kontakte en eller flere af nedenstående pædagogiske ledere på skolens afdelinger.
 
Annette Bluhme, pædagogisk leder (skole) i Svinninge – tlf.: 72 36 52 38
Jette Kjær Jørgensen, pædagogisk leder (sfo) i Tuse/Udby – tlf.: 72 36 63 36
Katja Mazur Øvre, pædagogisk leder (sfo) i Gislinge – tlf.: 72 36 40 78

Ansøgningsfrist 
Tirsdag den 5. juni 2018.

Vi forventer, at holde to samtalerunder. Første samtale er onsdag den 13. juni 2018, hvor der udvælges ansøgere til anden samtale, der er fredag den 15. juni 2018.
 
Efter aftale indhentes referencer mellem første og anden samtale på hver af de udvalgte kandidater. Til anden samtale tages der udgangspunkt i konkret case.
 
Ansættelsesudvalget indstiller prioriteret kandidatliste til områdeleder, der herefter træffer beslutning om ansættelse. Tiltrædelse er 1. august 2018. Der indhentes børneattest ved ansættelse.
 
 

Send ansøgning


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Fakta

Ansøgningsfrist
05-06-2018 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Annette Bluhme, pædagogisk leder (skole) i Svinninge
Telefonnummer
72 36 52 38
Kontaktperson
Jette Kjær Jørgensen, pædagogisk leder (sfo) i Tuse/Udby – tlf.: 7236 6336
Katja Mazur Øvre, pædagogisk leder (sfo) i Gislinge – tlf.: 7236 4078

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten.

 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret.

 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Bliv elev i Holbæk Kommune

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her