Spring til indhold

Ledige stillinger i Holbæk Kommune

To ledere til Katrinedalskolen i Holbæk

Ansøgningsfrist 04-06-2018 23:59

Er du klar til at være leder på en skole, der ser fremad, og hvor udvikling er noget vi skaber sammen? Er du uddannet lærer og måske allerede leder, og har du lyst og mod til at lede og understøtte ambitiøse og kompetente medarbejdere?
 
Om os
Katrinedalskolen er en moderne skole med fokus på et fagligt og inkluderende læringsmiljø. Samlet er vi godt 1.500 dejlige børn fra 0.-9.kl., og 140 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på 4 afdelinger i Svinninge, Tuse, Gislinge og Udby. Flere af vores afdelinger har tilknyttet specialtilbud for børn med særlige udfordringer og behov – de fleste med diagnoser indenfor autismespektrum og/eller ADHD.

De ledige stillinger, som vi i Holbæk kalder pædagogiske ledere, er på afd. Tuse og på afd. Gislinge, og beskrives måske bedst som en hybrid mellem en viceskoleleder og en skoleleder. De pædagogiske ledere samarbejder og refererer til områdeleder for Katrinedalskolen.

Der er ansat yderligere pædagogisk ledelse på begge afdelinger, herunder ledere af sfo.
På Katrinedalskolen har medarbejdere mulighed for fleksibel tilstedeværelsestid, hvor lærere og pædagoger planlægger egen arbejdstid. Alle team arbejder med fleksibelt skema, hvor de sammen lægger skema for egne klasser. Lærere og pædagoger arbejder i teams i de ”lodrette spor” i indskoling, mellemtrin og udskoling.
I Holbæk kommune er der både lærere og pædagoger i undervisningen i indskolingen og mellemtrin, ligesom pædagogerne også står for noget af den understøttende undervisning.  
I Holbæk kommune har vi indgået lokalaftale om arbejdstid, herunder om tid til forberedelse og undervisning.

Om jobbet
Opgaven kræver, at du allerede er leder eller har erfaring fra lederjob inden for de seneste år.
Skoleledelse forudsætter vilje og evne til samarbejde med skolens øvrige 8 ledere. Pædagogisk ledelse er blandt andet at sikre alle børn et godt skoleforløb, uagtet at de har forskellige forudsætninger.
Vi arbejder ud fra betragtningen, at alle skolens børn gør det rigtige, hvis de kan, og at alle børn kan lære alt, hvis de får mulighed for det og bliver støttet undervejs.
 
Pædagogisk ledelse skal konstant og markant have fokus på inkluderende læringsmiljøer, og hvordan disse i samarbejde med medarbejdere og forældre styrkes.
 
Ledelsesarbejdet sker i samspil med områdeleder, øvrige pædagogiske ledere samt administrativ leder. Det fælles udgangspunkt er lov om folkeskolen, Børne- og Ungepolitikken, skolebestyrelsens principper samt retningslinjer fra MED.
 
Du kan læse mere på flg. link:
Børne og Ungepolitik
Holbæk danner skole og Inklusion

Om dig
Du skal medvirke til fortsat udvikling af inkluderende læringsmiljøer, – fællesskabet skal være for alle, og alle skal være forpligtiget herpå. Du skal understøtte trivsel samt faglig og pædagogisk progression for alle medarbejdere og børn.
 
Du har skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde. Du arbejder systematisk for at skabe rum for faglig dialog om undervisningen. Du prioriterer at være synlig blandt medarbejdere og børn i undervisning og aktiviteter.
 
Du har ledelsesopgaver, der går på tværs af skolens 4 afdelinger – fx læringsplatform, åben skole og/eller motion- og bevægelse. Nogle af ledelsesopgaverne har du sammen med en eller flere af de øvrige pædagogiske ledere.

Du har personaleledelse og pædagogisk ledelse for en række medarbejdere på én matrikel.
Du er bevidst om arbejdet med at tydeliggøre skolens styrkeområder i lokalsamfundet og dermed gøre skolen til det attraktive førstevalg for børn og forældre i området.
 
Du praktiserer i ord og handling en anerkendende og motiverende ledelsesstil med vilje og evne til at inddrage, give feedback, stille skarpt og skære igennem når det er nødvendigt.
 
Du samarbejder med øvrige pædagogiske ledere i Holbæk Kommune, områdeledere, Børneindsatsen/PPR m.fl., og du er en inkarneret teamspiller med en stærk forståelse for betydningen af, at det er fællesskabet, der gør at vi når vores mål.
 
Ansøgningsfrist 
Mandag den 4. juni 2018.

Vi forventer, at holde to samtalerunder. Første samtale er mandag den 11. juni 2018, hvor der udvælges ansøgere til anden samtale, der er mandag den 18. juni 2018.
 
Efter aftale indhentes referencer mellem første og anden samtale på hver af de udvalgte kandidater. Til anden samtale tages der udgangspunkt i konkret case.
 
Ansættelsesudvalget indstiller prioriteret kandidatliste til områdeleder, der herefter træffer beslutning om ansættelse. Tiltrædelse er 1. august 2018.

Løn og ansættelsesvilkår, jf. overenskomst for ledere m.fl. for undervisningsområdet indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Yderlig information
Du er velkommen til at søge stillingen på begge afdelinger, og hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har mulighed for at besøge os, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Ib Krogh på tlf. 7236 6399. Du er også velkommen til at kontakte en eller flere af de pædagogiske ledere på de respektive afdelinger.
Du kan læse mere om skolen på: http://www.katrinedalskolen.dk/, – her finder du også telefonnumre til de enkelte afdelinger og de pædagogiske ledere.

Send ansøgning


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Fakta

Ansøgningsfrist
04-06-2018 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Områdeleder Ib Krogh
Telefonnummer
72 36 63 99

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten.

 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret.

 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Bliv elev i Holbæk Kommune

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her