Ledige stillinger i Holbæk Kommune

Omsorgs-/pædagogmedhjælpere til bosted

Ansøgningsfrist 25-01-2018 23:59

Botilbuddet Søbæk Have 18B søger nye kolleger med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på hhv. 20, 25 og 28 timer til et §108 botilbud med fire borgere, som alle har brug for særlig støtte.
Organisatorisk er Søbæk Have en del af kerneopgaven Aktiv Hele Livet i Holbæk Kommune.

Den ledige stilling er i en bo-gruppe, hvor borgerne har komplekse problemstillinger ift. udvikling, psykiatriske sidediagnoser og fysiske handicaps samt adfærdsmæssige udfordringer, som betyder, at der kan forekomme udadreagerende adfærd. Du kan læse mere uddybende om målgrupperne, samt vores faglige tilgange og metoder på tilbudsportalen.

Kan du se dig selv som en del af Søbæk Have, og har du lyst til at bidrage til at sikre det faglige niveau og være loyal overfor vores kerneopgave, etiske profil, faglige tilgange og metoder, samt være en aktiv medspiller i Holbæk Kommune, så kan vi tilbyde dig:
  • Et arbejde med fokus på borgernes selvbestemmelse og inddragelse i tilrettelæggelse af borgerens hverdag
  • At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted
  • At arbejde systematisk med udviklingsplaner for og med borgerne
  • Mulighed for kompetenceudvikling
Vi søger medarbejder der:
  • Har erfaring med specialpædagogisk arbejde og lyst til arbejde med borgere, som har komplekse problemstillinger
  • Er fysisk og psykisk robust
  • Har selvtillid, livserfaring og naturlig autoritet
  • Er god til at formulere sig i skrift og tale og kan håndtere IT
  • Har kørekort
  • Har motivation og engagement
Aktiv hele Livet er geografisk delt op i områderne Midt og Øst/ Vest. Søbæk Have er med de i alt 44 boliger en stor del af Voksen handicap Øst/Vest som endvidere rummer et Bo- og støttetilbud i Jyderup og et aktivitetstilbud til 35 brugere.

I Voksen Handicap Øst/Vest arbejder vi med kerneydelsen Livsmestring. Livsmestring betyder for Søbæk Have evnen til at mestre dele af sit eget liv – eller hele sit liv. Det kan eksempelvis være evnen til at signalere brug for støtte, det kan være evnen til at kontakte venner, og det kan være evnen til at lave mad. Livsmestring betyder dermed at være aktiv medskaber, evnen til at opnå selvbestemmelse og ansvarlighed for eget liv, med de ressourcer den enkelte borger nu har. Gennem støtte til livsmestring, udvikler vi borgerens individuelle oplevelse af livskvalitet.

Åbenhed, høj faglighed og ordentlighed er bærende værdier i vores arbejde. Vi arbejder med opmærksomhed på, og udvikling af etiske værdier, og den etiske profil for Søbæk Have beskriver en fælles etisk referenceramme og angiver etiske retningslinjer for det daglige arbejde og har til formål at definere en etisk ramme, som kan være ’ledestjerne’, når medarbejderne står i hverdagens krydspres mellem effektivitet, borgerens ønsker og beslutninger. Formålet med den etiske profil er at understøtte alle ansatte i at arbejde med etisk refleksion som redskab i dagligdagen.

På Søbæk Have arbejder vi ud fra to faglige tilgange: den anerkendende og den relationsorienterede tilgang. De to faglige tilgange supplerer hinanden og danner tilsammen et solidt fundament for det pædagogiske arbejde, og er den faglige ramme for arbejdet på Søbæk Have og det respektfulde møde med borgeren.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 7.00 og kl. 23.00, hver anden weekend og på helligdage.
Løn- og arbejdsforhold i henhold til gældende overenskomst samt ny løn.

Ansøgning med relevante bilag med dokumentation for evt. kurser, uddannelse og erfaring sendes senest 25. februar 2018.

Send ansøgning


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Fakta

Ansøgningsfrist
25-01-2018 23:59
Stillingstype
Deltid
Kontaktperson
Helle Madsen
Telefonnummer
72 36 99 41

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten.

 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret.

 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Bliv elev i Holbæk Kommune

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her