Ledige stillinger i Holbæk Kommune

Udviklingskonsulent søges til Uddannelse til Alle Unge, Holbæk Kommune

Ansøgningsfrist 25-01-2018 23:59

Er du en dygtig udviklingskonsulent og kunne du tænke dig at være med til at skabe forandringer i en ambitiøs organisation?

Vi søger en ny kollega til staben på Kerneområdet Uddannelse til Alle Unge. Har du erfaring med politisk betjening, projektstyring, fondsansøgninger, implementering af udviklingsprojekter og samarbejde med mange aktører, så er det måske dig, vi leder efter.

I Holbæk Kommune har vi organiseret os efter få, fælles kerneopgaver. I Uddannelse til Alle Unge er det vores opgave at få endnu flere unge i gang med og godt igennem deres ungdomsuddannelse. Kerneområdet varetager alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og vi løser blandt andet opgaver vedrørende offentlig forsørgelse, social indsats, SSP, ungdomsskole og –klubber, dagundervisning og specialundervisning. Det sker på tværs af lovområder og traditionelle faggrænser, og vi står godt rustet til den reform af de forberedende tilbud og de nye krav til fremtidens ungeindsats, som følger af den politiske aftale ’Bedre veje til uddannelse og job’.
 
Du bliver en del af vores lille stabsfunktion og en af ledelsens vigtigste sparringspartnere med direkte reference til chefen. Staben understøtter ledelsen i udvalgsbetjening, overordnet økonomistyring, statistik og analyser, udviklings- og effektiviseringsprojekter, dialog med ministerier, styrelser og lokale aktører, fundraising, tværgående koordinering, og meget mere. Der er fart på i hverdagen og god energi i rummet. Vi vil nemlig lykkes med opgaven, for og med de unge!
 
Du kommer blandt andet til at arbejde med:
 • Politisk udvalgsbetjening, herunder koordinere og udarbejde sager til politiske udvalg i tæt samarbejde med chefen, øvrige ledere og dagsordenskoordinatorer fra andre kerneområder
 • Fundraising, herunder holde øje med puljer og ansøgningsfrister, samt skrive og kvalificere målrettede ansøgninger i samarbejde med kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 • Understøtte ledergruppens arbejde med f.eks. organisationsudvikling, implementering af nye arbejdsgange og IT-systemer
 • Porteføljestyring inkl. opfølgning på projekt- og udviklingsaktiviteter og facilitering af ledergruppens dialoger om den fremtidige udviklingsindsats
Vi tilbyder dig:
 • En rolle som medspiller i et ambitiøst og engageret team med fagligt dygtige og gode kolleger, der sætter pris på fællesskabet
 • Afvekslende, spændende og komplekse arbejdsopgaver, der kræver, at du tør tage ansvar, skabe indflydelse og at du har evne til at netværke bredt
 • En varierende arbejdsdag med mulighed for stor faglig udvikling
 • Faglig sparring fra dygtige kolleger og ledelse
 • Løn iht. gældende overenskomst
Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse og formentligt er akademiker
 • Har kendskab til og gerne tidligere erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation
 • Har erfaring med projektarbejde og fundraising
 • Er rigtig dygtig til at kommunikere kort og klart både skriftligt og mundtligt
 • Holder af at samarbejde med mange forskellige mennesker og kan få alle til at bidrage til en fælles opgave
 • Kan balancere mellem styring og ledelse
 • Kan prioritere dine arbejdsopgaver og være fleksibel, også med kort varsel
 • Tager selvstændigt initiativ til tværfaglig opgaveløsning og samarbejde
Praktiske oplysninger
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.
Arbejdssted: Seminarieparken 2, 4300 Holbæk - en fredet bygning på det tidligere Holbæk Seminarium.

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher på tlf. 72 36 62 94 eller chefkonsulent Mette Gammelgaard på tlf. 72 36 24 24.

Ansøgningsfrist er den 25. januar 2018. Vi forventer at afholde samtaler den 30. januar 2018 med forventet tiltrædelse den 1. marts 2018.
 
Om Uddannelse til Alle Unge
Holbæk kommune har flere end 70.000 indbyggere og ca. 5.000 ansatte. Holbæk Kommunes organisation har siden januar 2015 haft få, fælles kerneopgaver som omdrejningspunkt – en unik måde at organisere en kommunes opgaver og udvikling på. Læs mere om kommunen, vores organisation og vores personalepolitik på www.holbaek.dk/omkommunen
 
Uddannelse til Alle Unge er en af de i alt seks kerneopgaver i Holbæk Kommune. Vores udgangspunkt er at uddannelse giver den unge de bedste muligheder for at leve et liv med livskvalitet og selvforsørgelse. Samtidig er uddannelse en af de vigtigste forudsætninger for fremtidens velfærdssamfund og vækst. Vores organisation skal bidrage til dette mål. De politiske ambitioner for området er høje og vi reducerer budgetterne i de kommende år, så vi skal og vil gå helt nye veje sammen med de unge og mange gode samarbejdspartnere. Vi er ca. 300 ansatte i Uddannelse til Alle Unge og et budget på 229 mio. kr. (2017).
 

Send ansøgning


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Fakta

Ansøgningsfrist
25-01-2018 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Chef for Uddannelse til Alle Unge Julie Becher
Telefonnummer
72 36 62 94
Kontaktperson
Chefkonsulent Mette Gammelgaard
Telefonnummer
72 36 24 24

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten.

 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret.

 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Bliv elev i Holbæk Kommune

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her