Ledige stillinger i Holbæk Kommune

Pædagog 35 timer om ugen til Søbæk Have

Ansøgningsfrist 19-10-2017 23:59

Botilbudet Søbæk Have søger engageret pædagog 35 timer pr. uge.
Søbæk Have er et botilbud til voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for
moderat til meget omfattende støtte. Søbæk Have består af 40 helt nye og moderne
lejligheder fordelt i seks mindre bo-grupper.
Søbæk Have ligger Jyderup i naturskønne omgivelser, med gå afstand til Jyderup by.

Organisatorisk er Søbæk Have en del af kerneopgaven Aktiv Hele Livet i Holbæk
Kommune.
Den ledige stilling er i en bogruppe, hvor borgerne har multiple funktionsnedsættelser og kan være immobile. Mange borgere på Søbæk Have har en kommunikationsnedsættelse, som kræver et højt fagligt niveau af medarbejderne i deres kommunikation med borgerne.

På Søbæk Have er målgrupperne delt op i tre kategorier, A, B og C. Stillingerne retter
sig mod målgruppe A og B.
Du kan læse mere uddybende om målgrupperne, samt vores faglige tilgange og
metoder på tilbudsportalen:
https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?globalsearch=true&freetext=s%c3%b
8b%c3%a6k%20have&id=530046


Kan du se dig selv som en del af Søbæk Have og har du lyst til at bidrage til at sikre det faglige niveau og være loyal overfor vores kerneopgave, etiske profil, faglige tilgange og metoder, samt være en aktiv medspiller i Holbæk Kommune, så kan vi tilbyde dig:
 • Et arbejde med fokus på borgernes selvbestemmelse og inddragelse i tilrettelæggelse af borgerens hverdag
 • At være en del af en arbejdsplads, hvor der finder læring og udvikling sted
 • At arbejde systematisk med udviklingsplaner for og med borgerne
 • Mulighed for kompetenceudvikling
Vi søger medarbejdere som har:
 • Pædagogisk uddannelse
 • Erfaring med arbejdet med voksne udviklingshæmmede
 • Kompetencer som henvender sig til målgruppe A og B
 • Kreativitet, nytænkning og borgerinddragelse i alle sammenhænge
 • Motivation og engagement
 • Flair for at arbejde med IT og elektronisk dokumentation og evne til at udarbejde samt arbejde med statusbeskrivelser, udviklingsplaner og måleredskaber
 • Gode kommunikationsevner både i skrift og tale
 • Evne til at kommunikere på mange forskellige niveauer, herunder aflæse kropssprog og anvende forskellige kommunikationsværktøjer.
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Lyst til at arbejde tværfagligt, og styrke samarbejdet mellem bo grupper og mellem vores eget aktivitetscenter og bo-delene
 • Evnen til at planlægge aktiviteter ud fra borgernes kognitive og fysiske funktionsniveau
 • Gode samarbejdsevner og samtidig evne til at arbejde selvstændigt og efterleve principperne for anerkendende følgeskab
På Søbæk Have arbejder vi med kerneydelsen Livsmestring. Livsmestring betyder for Søbæk Have evnen til at mestre dele af sit eget liv –eller hele sit liv. Det kan eksempelvis være evnen til at give signal om at man er tørstig, det kan være evnen til at kontakte venner, og det kan være evnen til at lave mad. Livsmestring betyder dermed at være aktiv medskaber, evnen til at opnå selvbestemmelse og ansvarlighed for eget liv, med de ressourcer den enkelte borger har.
Gennem støtte til livsmestring, udvikler vi borgerens individuelle oplevelse af livskvalitet.
Åbenhed, høj faglighed og ordentlighed er bærende værdier i vores arbejde. Vi arbejder med opmærksomhed på og udvikling af etiske værdier.

Den etiske profil for Søbæk Have beskriver en fælles etisk referenceramme og angiver
etiske retningslinjer for det daglige arbejde og har til formål at definere en etisk ramme,
som kan være ’ledestjerne’, nå medarbejderne stå i hverdagens krydspres mellem
effektivitet, borgerens ønsker og beslutninger. Formålet med den etiske profil er at
understøtte alle ansatte i at arbejde med etisk refleksion som redskab i dagligdagen.

På Søbæk Have arbejder vi ud fra to faglige tilgange: den anerkendende og den
relationsorienterende tilgang. De to faglige tilgange supplerer hinanden og danner
tilsammen et solidt fundament for det pædagogiske arbejde, og er den faglige ramme
for arbejdet på Søbæk Have. I arbejdet for og med borgeren bestræber vi os hele tiden
på at møde borgeren respektfuldt.
Vi har hele tiden fokus på at forstå og anerkende borgerens signaler - uanset hvordan
de kommer til udtryk –og så arbejde ud fra disse, for at fremme borgerens selvbestemmelse, livsmestring og udvikling.
For at omsætte de faglige tilgange i praksis, arbejder vi med en række forskellige
metoder, herunder: Kommunikation i form af tegn til tale, billeder og boardmarker,
konkreter og kommunikationspas, low arousal, skærmning, sanseintegration og det
fælles tredje.

Arbejdstiden ligger mellem kl. 8:00 og kl. 22:00 samt hver anden weekend og på helligdage. På hverdage er der primært aftenvagter. Deltagelse i borger ferier kan blive aktuelt.

Ansøgningsfrist: elektronisk ansøgning via link, bilagt nedenstående bilag sendes senest den 19. oktober 2017.
Ansættelse pr. 1. december 2017 eller efter aftale.

Løn- og arbejdsforhold i henhold til gældende overenskomst samt ny løn.

Følgende dokumenter bedes bilagt din ansøgning: Uddannelsesbevis, CV, Evt.
dokumentation for tidligere ansættelser.
Yderligere information omkring stillingen kan fås ved henvendelse til Anja Wenneke Astrup tlf. 72 36 49 51.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Send ansøgning


Feedback

Sidst opdateret

07.06.2017

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Fakta

Ansøgningsfrist
19-10-2017 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Anja Wenneke Astrup
Telefonnummer
72 36 49 51

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en ledig stilling, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten.

 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

 

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret.

 

Alle stillinger bliver slået op på vores hjemmeside.

 

Rekrutteringen foregår i den afdeling hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Bliv elev i Holbæk Kommune

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her