Spring til indhold

Kontakt

TelefonRing til Socialtilsyn Øst på vores hovednummer 72 36 14 52.

Telefonen er åben mellem kl. 8.00 og 13.00 på alle hverdage.

E-mailDu kan altid sende en e-mail til socialtilsynost@holb.dk

Sikker mail for myndigheder og virksomheder siksocost@holb.dk 

Husk at benytte digital post, hvis du sender personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger.

Digital PostBrug Digital Post på www.borger.dk, idet du bør undgå at sende cpr-nr. og andre fortrolige oplysninger i e-mails. 

Vejledning i digital post via borger.dk

Læs mere om digital post på borger.dk

 For virksomheder og myndigheder.

Sendes Digital Post via vww.virk.dk

Læs mere om digital post for virksomheder

BrevHovedkontor

Socialtilsyn Øst

Jernbanevej 6, 3. sal

4300 Holbæk

Filial

Socialtilsyn Øst

Skovalleen 32D

4800 Nykøbing Falster

Whistleblow-henvendelserDu kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Øst, hvis du har oplysninger om en plejefamilie eller et socialt tilbud, der kræver opmærksomhed eller handling.

Henvendelsen er som udgangspunkt anonym, medmindre du direkte tilkendegiver andet.

Det kan være oplysninger om plejefamiliens/tilbuddets pædagogik og omgangstone, ledelse, fysiske rammer mv.  Alle, uanset tilknytning til plejefamilien eller det sociale tilbud, kan henvende sig.

Hvis oplysningerne drejer sig om sagsbehandlingen f.eks. fastsættelse af samvær med et konkret barn/ung, bevillinger eller lignende spørgsmål, som du gerne vil have svar på, skal du kontakte sagsbehandler i kommunen. Hvis du er forældre eller pårørende til barn eller voksen i tilbud/plejefamilie, og gerne vil have, at der tages stilling i din pårørendes sag, skal du ligeledes kontakte vedkommendes sagsbehandler.

Hvis du har konkret viden om strafbare forhold f.eks. vold eller seksuelle overgreb, bør du også kontakte politiet.

Underretninger om sundhedsmæssige forhold f.eks. fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser, bør også ske til Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Whistleblow telefonnummer

72 36 14 53

Mandag - torsdag: Kl. 9:00 - 15:00

Fredag: Kl. 9:00 - 12:00

Helligdage lukket.

Elektronisk indberetning

Brug dette link

Kontakt den rigtige whistleblower ordning

Det er vigtigt, at du kontakter dét Socialtilsyn, der fører tilsyn i den kommune hvor tilbuddet eller plejefamilien ligger, som du har bekymrende oplysninger om.

Kontakt det rigtige Socialtilsyn

Du kan finde de andre Socialtilsyns whistlerblow-funktion her:

Socialtilsyn Hovedstaden
Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn MidtFeedback

Sidst opdateret

16.05.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen