Spring til indhold

Kontakt Socialtilsyn Øst

TelefonRing til Socialtilsyn Øst på vores telefonnummer 72 36 14 52.

Telefonen er åben for henvendelser mellem kl. 8.30 og 13.00 på alle hverdage.

E-mailDu kan altid sende en e-mail til socialtilsynost@holb.dk

Sikker mail for myndigheder og virksomheder siksocost@holb.dk 

Husk altid at benytte digital post, hvis du sender personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger.

Digital PostBrug Digital Post på www.borger.dk, idet du bør undgå at sende cpr-nr. og andre fortrolige oplysninger i e-mails. 

Vejledning i digital post via borger.dk

Læs mere om digital post på borger.dk

For privat opholdssteder sendes Digital Post via vww.virk.dk

Kommunale og regionale opholdssteder sender som sikker mail.

Læs mere om digital post for virksomheder

Brev sendes til:Socialtilsyn Øst

Jernbanevej 6, 3. sal

4300 Holbæk

 

 

Whistleblower ordningen

Der er 5 socialtilsyn i Danmark, som fører tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistleblower ordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular.

Du kan henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i en plejefamilie eller et socialt tilbud. Du kan videre henvende dig, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold vedrørende en forening eller en privat virksomhed, der varetager opgaven som arbejdsgiver i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA).

Du kan henvende dig via whistleblower ordningen lige meget, om du er medarbejder, beboer, pårørende eller noget helt fjerde. 

Du kan vælge, at din henvendelse behandles på følgende måder:

1) Anonymitet: Socialtilsyn Øst kender ikke din identitet. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien. Vi må således ikke fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser

 2) Fortroligt: -Du oplyser dine kontaktoplysninger til Socialtilsyn Øst, så vi kan spørge ind til henvendelsen eller bede dig uddybe, hvis vi har opfølgende spørgsmål. Socialtilsynet vil ikke kunne bruge oplysningerne overfor tilbuddet/plejefamilien, da vi ikke må fortælle, at vi har modtaget en henvendelse. Vi skal altid foretage egne undersøgelser

 3) Ikke anonym: -Socialtilsyn Øst har mulighed for at bruge din henvendelse i dialog med tilbuddet/plejefamilien og derved inddrage din henvendelse direkte i tilsynet. Vi må ikke udlevere dine kontaktoplysninger til tredjepart.

Hvis du vælger den sidste mulighed, og du helt eller delvist frasiger dig din anonymitet, kan socialtilsynet således bruge oplysningerne i en dialog med tilbuddet eller plejefamilien

Du har altid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse om at frasige anonymitet. Dette gælder dog alene for så vidt angår oplysninger, som ikke allerede er videregivet til tilbuddet eller andre.

Hvis oplysningerne drejer sig om konkret sagsbehandling, f.eks. fastsættelse af samvær med et konkret barn/ung, bevillinger eller lignende, som du gerne vil have svar på, skal du kontakte sagsbehandleren i kommunen. Hvis du er forældre eller pårørende til et barn eller voksen i tilbud/plejefamilie, og gerne vil have, at der tages stilling i din pårørendes sag, skal du ligeledes kontakte vedkommendes sagsbehandler.

Hvis du har konkret viden om strafbare forhold f.eks. vold eller seksuelle overgreb, bør du også kontakte politiet.

Underretninger om sundhedsmæssige forhold f.eks. fejlmedicinering og andre utilsigtede hændelser, bør også ske til Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Whistleblow telefonnummer

72 36 14 53

Mandag - torsdag: Kl. 9:00 - 15:00

Fredag: Kl. 9:00 - 12:00

Helligdage lukket. 

Elektronisk indberetning

Brug dette link

Kontakt den rigtige whistleblower ordning

Det er vigtigt, at du kontakter dét Socialtilsyn, der fører tilsyn i den kommune, hvor tilbuddet eller plejefamilien ligger som du har bekymrende oplysninger om.

Kontakt det rigtige Socialtilsyn

Du kan finde de andre Socialtilsyns whistlerblow-ordninger her:

Socialtilsyn Hovedstaden
Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Syd
Socialtilsyn MidtFeedback

Sidst opdateret

17.09.2018

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen