Spring til indhold

Hvilke tilbud er omfattet af lov om socialtilsyn, og hvordan afgøres dette?

De tilbudstyper, der er omfattet af lov om socialtilsyn fremgår af lovens § 4 og er:

 • Plejefamilier jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr,.1
 • Kommunale plejefamilier jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr,.2
 • Opholdssteder for børn og unge jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5
 • Døgninstitutioner for børn og unge jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud for voksne jf. lov om social service § 107
 • Længerevarende botilbud for voksne jf. lov om social service § 108
 • Kvindekrisecentre jf. lov om social service § 109
 • Forsorgshjem jf. lov om social service § 110
 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud jf. lov om social service § 101
 • Botilbudslignende boformer efter § 85 i lov om social service
 • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedsloven §141

Det er socialtilsynet, der træffer afgørelse om, hvorvidt tilbuddene er omfattet af lov om socialtilsyn.Feedback

Sidst opdateret

06.07.2017

Ansvarlig redaktør

Henriette Andersen