Spring til indhold

Hvilke økonomiske oplysninger skal socialtilsynet have årligt fra tilbud?

Alle tilbud – kommunale, regionale og private tilbud – skal årligt via Tilbudsportalen indberette årsbudget for det kommende år, samt årsrapport for det forgangene år.

Derudover skal alle private tilbud indsendelse årsregnskab inkl. revisionsprotokol revideret af en godkendt revisor til socialtilsynet.

For de offentlige tilbud skal de kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisions beretning om revisionen af kommunen eller regionens regnskab til socialtilsynet.

 Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen