Spring til indhold

Godkendelsen trin for trin

Når man som virksomhed eller forening ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §95 og §96 i lov om social service, skal man godkendes af et af landets fem socialtilsyn. 

Det sker for at sikre, at de offentlige tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA efter § 95 og § 96 i lov om social service anvendes efter formålet og øge borgernes tryghed ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud til foreninger eller virksomheder, der varetager arbejdsgiveransvaret.  

En overgangsordning 

Socialtilsynets godkendelse som en forudsætning for at varetage arbejdsgiverfunktioner i BPA-ordninger blev indført i lov om socialtilsyn med virkning fra den 1. januar 2018.

Det er således et krav, at en ny forening eller ny privat virksomhed etableret efter 1. januar 2018 opnår socialtilsynets godkendelse, inden den kan begynde sin BPA-virksomhed.

For foreninger og private virksomheder, der før den 1. januar 2018 varetog arbejdsgiverfunktioner, gælder der en overgangsordning, som betyder, at de skal godkendes senest 1. juli 2019. Det er altså muligt at videreføre eksisterende aftaler og indgå nye aftaler om overførsel af tilskud uden at have opnået socialtilsynets godkendelse frem til den 1. juli 2019.

Da det uanset er et krav, at alle foreninger og private virksomheder opnår socialtilsynets godkendelse senest 1. juli 2019, skal vi opfordre til, at I indgiver en ansøgning i god tid og gerne snarest. 


I Region Sjælland (minus Holbæk Kommune og plus Hjørring Kommune) er det Socialtilsyn Øst, der står for alle godkendelser på området.  

Der er tre betingelser for en godkendelse:

  • Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent
  • Foreningen eller den private virksomhed skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelsen og medarbejdere
  • Ledelsen skal kunne påvise, at foreningen eller virksomheden har kendskab til ansættelsesret. 

Når I ønsker jeres forening eller virksomhed godkendt, skal I sende en ansøgning til Socialtilsyn Øst med tilhørende budgetskema og seneste årsregnskab. Ansøgningsskemaet og budgetskemaet ses i højreboksen her på siden, hvor I også finder en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet.

Vi vil meget gerne have alt materialet som pfd-fil.

Taksten for godkendelse til BPA-ordningen i 2019

 Feedback

Sidst opdateret

16.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen