Spring til indhold

Efter godkendelsen - hvad så?

Når I som forening eller privat virksomhed er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 95 og § 96 i lov om social service, vil I fra den dato, der fremgår af godkendelsen, få tilsyn med de opgaver, I har i forbindelse med jeres BPA-arbejdsgiverfunktion. 

Det betyder følgende, som I skal være opmærksomme på fra en start.

  • I vil blive opkrævet en årlig tilsynstakst, så længe I er i drift.
  • I skal indsende revideret årsregnskab fra det år, I modtager godkendelsen og budget for det kommende år. 

Se nærmere om årsregnskab, budgetter, det løbende tilsyn og jeres oplysningspligt under menupunktet Når I er godkendt som BPA. Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen